Sociale weerbaarheid- angstreductietraining

Wanneer en voor wie:

Cognitieve faalangst en sociale angst zijn veelvoorkomende vormen van angst bij kinderen. Deze angsten kunnen ervoor zorgen dat een kind niet alles uit zichzelf kan halen, blokkeert, minder positieve resultaten behaalt, zich onhandig gaat gedragen. Wanneer preventief ingestoken wordt bij signalen van angst kan een kind goed leren hoe om te gaan met gevoelens van angst en zelf weer ‘aan het roer’ gaan staan. Wanneer angst, vaak onbewust, een rol speelt, leren kinderen zichzelf negatieve patronen aan in het omgaan ermee, waarvan zijzelf en/of andere kinderen veel last kunnen hebben.

Voorbeelden zijn; stil en teruggetrokken worden, weinig vriendjes hebben, slachtoffer worden van pesterijen, zelf pesten, onderpresteren, dichtklappen bij een toets of spreekbeurt.

De SoWe training werkt het beste bij kinderen van 9 tot 12 jaar (groep 6, 7 en 8) Daarvóór is het reflectievermogen in de meeste gevallen nog niet voldoende ontwikkeld. In overleg kunnen ook kinderen uit groep 5 deelnemen.

Soms blijkt er een duidelijke reden voor angst of onzekerheid, wanneer een kind zich ‘anders’ voelt dan de rest. Dit is het geval wanneer er bijv. een neuropsychologische oorzaak voor het gedrag is. In dit geval wordt vooraf overlegd of het aanbod passend is of iets anders beter aansluit.

Vorm:

De training vindt plaats in kleine groepen van max. 8 deelnemers. De start is een kennismakingsgesprek met ouders en kind. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur. We sluiten af met een eindgesprek met ouders en kind.

Het contact met ouders is intensief gedurende de training. Naast het kennismakingsgesprek en het eindgesprek stuur ik na iedere bijeenkomst een mail met informatie over wat de kinderen aan het leren zijn en hoe ouders dit proces kunnen ondersteunen en stimuleren. Ouders kunnen hier weer op reageren met vragen en belangrijke aandachtspunten.

Ook met school wordt samengewerkt (wanneer school de opdrachtgever is) zodat ook de leerkracht mede kan zorgen voor integratie van hetgeen het kind heeft geleerd.

De kinderen leren op speelse wijze, door oefenen (ervaringsleren), opdrachten op werkbladen, praten met elkaar (herkenning en leren van elkaars kwaliteiten).

Belangrijke onderwerpen:

  • Gevoelens
  • Lichaamssignalen
  • Ontspannen en veiligheid in jezelf
  • De ademhaling
  • Je denken-voelen en doen zelf besturen
  • Helpende gedachten
  • Aardig zijn voor jezelf
  • Het belang van oefenen
  • Je steunteam

Doel:

De kinderen leren de patronen in het denken-voelen- en doen die niet (meer) constructief zijn en negatief voor ze uitwerken, te herkennen. Vervolgens leren zij deze patronen zelf te besturen. Wanneer je andere (helpende) gedachten leert maken in een voor jou lastige situatie, dan voel je je anders (meer ontspannen of zelfverzekerder) en dan kun je gemakkelijker en bewuster zelf kiezen hoe te handelen in de betreffende situatie.

Wanneer kinderen hierin succeservaringen gaan boeken, neemt het zelfvertrouwen en de zelfwaardering toe waardoor betere resultaten worden behaald (op cognitief en/of sociaal gebied).

Kosten:

Voor school en bestuur: Na overleg met de opdrachtgever wordt een offerte opgesteld. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de groepsgrootte.

Particulier: Afhankelijk van de groepsgrootte tussen de 250 en 325 euro per kind.