Omgaan met faalangst

Wanneer en voor wie?

Faalangst kent verschillende vormen. Een kind kan bang zijn om te falen wanneer het op school moet presteren op het gebied van kennis (cognitieve faalangst). Je ziet dan bijvoorbeeld dat een kind dichtklapt bij het maken van een toets en gaat onderpresteren. Bij sociale faalangst is een kind angstig op het gebied van omgaan met anderen; kinderen en/of volwassenen. Dit kan zich uiten in verlegen en teruggetrokken gedrag, weinig contacten hebben. Een kind kan zich eenzaam voelen. Het kan ook voorkomen dat vanwege de angst een kind zich juist dominant gaat opstellen en aan de macht die het dan verwerft zijn/haar eigenwaarde gaat ontlenen.

Bij motorische faalangst zie je dat een kind letterlijk in zijn/haar lijf  blokkeert, bijvoorbeeld in de gymles.

De training kan op maat gegeven worden aan kinderen vanaf groep 5. (8 jaar)

Soms blijkt er een duidelijke reden voor angst of onzekerheid, wanneer een kind zich ‘anders’ voelt dan de rest. Dit kan spelen wanneer er een bepaalde problematiek speelt ((neuro)psychologisch of bijvoorbeeld in de gezinssituatie). De training is in principe ongeschikt voor gediagnosticeerde kinderen. Vaak is er dan een ander aanbod wenselijk.

Vorm:

De training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Daarbij is het wenselijk dat de leeftijdsverschillen niet te groot zijn. Bij jongeren kinderen is het reflectievermogen nog niet voldoende ontwikkeld en werk ik meer gericht op het aanleren van vaardigheden. Bij oudere kinderen (vanaf groep 6) werk ik meer inzichtgevend. Bij alle kinderen is het contact met het lichaam en de signalen die het geeft en het ontspannen hierin, onderdeel van de training.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van een uur.

Vooraf vindt een ouderbijeenkomst plaats waarin ik inhoudelijke informatie geef en waarin ouders kunnen aangeven wat zij willen dat hun kind leert / bereikt in de training. Na afloop van de training sluit ik af met een persoonlijk gesprek met de ouders waarin ik de doelen evalueer en de ouders adviezen geef over de begeleiding van hun kind.

Wanneer de training vanuit school is geindiceerd is er uiteraard intensief contact met de leerkracht en/of intern begeleider.

De kinderen krijgen een map. Ik werk met werkbladen die in de map bewaard worden en na iedere bijeenkomst mee naar huis gaan. De kinderen krijgen ook een huiswerkopdracht.

Andere werkvormen zijn ervaringsoefeningen, rollenspellen, gesprekjes om van elkaar te kunnen leren, ontspannings- en aandachtsoefeningen (mindfulness)

Doel:

De kinderen leren de situaties waarin de faalangst speelt en hun niet constructieve reactie hierop, te herkennen. Door middel van ontspannen, het maken van helpende gedachten en het oefenen van nieuw gedrag, leren de kinderen nieuwe patronen aan in het omgaan met de faalangst.

Wanneer kinderen hierin succeservaringen gaan boeken, neemt het zelfvertrouwen en de zelfwaardering toe waardoor betere resultaten worden behaald (op cognitief en/of sociaal gebied).

Kosten:

Na overleg met de opdrachtgever wordt een offerte opgesteld. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de groepsgrootte.