Mindfulness voor kinderen

Training Aandacht werkt!
Voor een hele klas of voor kleine groepen

Kinderen (en volwassenen) krijgen iedere dag veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte om ons heen en in ons leven. Om goed te functioneren en je prettig te voelen is het van belang dat je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om je hoofd vol gedachten tot rust te brengen. Ook is het prettig te weten hoe je met allerlei lastige emoties om kunt gaan, zodat je er niet door mee wordt gesleept of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen zelfvertrouwen en levensvreugde toe.

In de training Aandacht werkt! worden kinderen getraind om aandachtig te zijn. In acht lessen van een half uur tot drie kwartier door de trainer en daarnaast iedere dag 10 minuten door de leerkracht. Dit geldt wanneer de training aan een klas gegeven wordt. Het is ook mogelijk de training aan te bieden aan een klein groepje kinderen, bijvoorbeeld rondom concentratieproblemen. In dat geval duren de bijeenkomsten een uur. De effecten van aandachttraining zijn wetenschappelijk aangetoond.

Wat kunnen kinderen leren?

Concentreren: Even stoppen met wat je aan het doen bent, door een moment van aandacht gericht te houden op bijvoorbeeld de adem. Hierdoor leren kinderen beter herkennen wanneer zij afgeleid zijn en leren zij hun aandacht terug te brengen naar het onderwerp waar zij mee bezig zijn. De aandacht neemt toe en impulsief gedrag neemt af.

Benoemen en begrijpen van emoties en gedachtenprocessen: Angst, woede, verdriet en piekeren…. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken, ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om er niet door meegesleept te worden of om de gevoelens te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie. Veel kinderen piekeren veel en hebben gedachten over dat zij niet goed genoeg zijn. Met aandachttraining neemt het piekeren af en gaan kinderen positiever over zichzelf denken.

Aanwezig zijn in het NU: Kinderen gaan merken dat er veel goed is in het NU. Ook als er spannende dingen te gebeuren staan of er nare dingen gebeurd zijn.
Zelfvertrouwen hebben: Door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties ontstaat meer acceptatie van wie je bent, en daarmee neemt het zelfvertrouwen toe.

Het geheugen verbeteren: Door de aandacht te richten op wat je NU doet dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je hebt geleerd.
Aardiger zijn voor jezelf en de ander: Begrip voor je eigen standpunt en kwetsbaarheden neemt toe en daardoor neemt ook het begrip hiervan bij anderen toe!

Het afwijzen van gevoelens en standpunten neemt af. Kinderen gaan merken hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af en de acceptatie van verschillen neemt toe.