Kind, ouders en school

Van een deelneemster (10 jaar) aan een training:
‘Onzeker,
Gooi die onzekerheid over boort
Het is alleen maar een gedachte die je stoort
Die gedachtes hebben tóch geen gelijk
Wat je zelf vindt, dat is pas belangrijk.’

Ik ben o.a. als ZZP-er werkzaam bij OOK Pedagogische Expertise Groep. OOK is werkzaam in de regio Kennemerland, Haarlemmermeer en Amsterdam op 90 scholen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs (o.a. gesubsidieerd door) een aantal gemeenten.

OOK biedt trainingen en adviezen op het gebied van het pedagogisch klimaat in de klas en binnen school, met extra aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Binnen deze trainingen staat altijd de driehoek Ouder- Onderwijs- Kind (OOK) centraal.

Kinderen die opvallen/uitvallen tijdens een klassentraining “ook zo omgaan met elkaar” kunnen worden toe geleid naar een Vriendentraining, een Faalangst Reductie Training of een KIES training (voor kinderen van gescheiden ouders). Kinderen kunnen ook rechtstreeks via school en ouders individueel toe geleid worden.

Voorheen lag de zorg voornamelijk op didactisch en cognitief gebied. Nu is er binnen school ook meer aandacht voor het pedagogisch klimaat, waarbij de veiligheid en respectvol omgaan met elkaar een voorwaarde is waardoor kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Bij de klassentraining worden de leerkracht/docent en de ouders intensief betrokken.

Ikzelf geef de volgende trainingen:

Mindfulness voor kinderen, voor een klas, kleine groepen of individueel

Omgaan met faalangst, op maat, voor kleine groepen of individueel, vanaf 8 jaar

De vriendentraining, voor kleine groepen kinderen van 9-12 jaar

Daarnaast kan ik ouders en opvoeders, zowel individueel als gezamenlijk, begeleiden d.m.v. individuele coachingsgesprekken.