Generatiedialoog

In 2009 ben ik in contact gekomen en actief betrokken geraakt bij de Stichting Rijp en Groen, opgericht in 2008, vanuit het inzicht dat generaties vitale bouwstenen zijn van de samenleving. Dit inzicht kan een belangrijke bijdrage betekenen bij het aanpakken van veel sociale uitdagingen en problemen. Vanaf het moment dat ik in gesprek raakte met Pieter van Dijk (de ontwikkelaar) werd ik geïnspireerd door deze nieuwe en vernieuwende manier van samen voor de uitdagingen van deze tijd te kunnen staan.

Ik heb een leergang gevolgd tot coach van de generatiedialoog en ben nu regelmatig werkzaam op dit gebied.

Mijn eerste ervaring als deelnemer van een generatiedialoog was een verrassing; gevoelens, gedachten en thema’s waarvan ik dacht dat ze bij mij persoonlijk horen, bleken zo ongeveer die van mijn hele generatie te zijn. Het was een feest van herkenning en het heeft gemaakt dat ik mij meer verbonden voel met generatiegenoten. En daarnaast ervaarde ik voor het eerst dat zo iedere generatie haar gevoelens, gedachten en thema’s heeft en hoe logisch dat is. Verhalen kwamen meer naast, dan tegenover elkaar te staan. Er ontstond begrip en samenhang.

Het behoren tot een bepaalde generatie heeft een grote invloed op je denken en handelen. Iedere generatie groeit op in een bepaalde tijdsgeest, en ‘drinkt deze in’. Wanneer een generatie op het maatschappelijk toneel verschijnt, wordt de energie van die betreffende generatie zichtbaar. Dat geldt nu bijvoorbeeld voor de generatie Einstein (geboren tussen 1985 en 2000). Je ziet dat daar veel meningen over zijn en veel over geschreven wordt in de media.

De generaties zijn verschillend en hebben een verschillende energie. Toch moeten wij het allemaal met elkaar doen in het NU en dat is niet gemakkelijk in de snel veranderende tijd. Voor meer informatie over generaties en de dynamiek tussen generaties verwijs ik naar de website van Rijp en Groen en het boek : ‘De generatiecrisis. Kenmerken en kansen’, van Pieter van Dijk, Heleen Crul en Ger Tielen.

Hoe ziet een generatiedialoog eruit?
In drie fases wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht:

  1. Bewust worden en ervaren dat je onderdeel uitmaakt van je eigen generatie. Dit gebeurt door in gesprek te gaan met een groep mensen van dezelfde generatie aan de hand van een serie vragen en thema’s
  2. De verschillende generaties komen samen en presenteren het generatieverhaal aan elkaar. Dit geeft eye-openers, roept vragen en ook weerstanden op en maakt nieuwsgierig.
  3. De generaties gaan in dialoog met elkaar, bijvoorbeeld over gezamenlijke thema;s die in de twee eerste fases naar boven zijn gekomen.

Waar is dat goed voor?
Begrijpen dat je, met je generatiegenoten bent gevormd door joúw tijd, helpt je te begrijpen dat de andere generaties door hún tijd(geest) zijn gevormd. En dus dat geen enkele generatie ‘de waarheid’ heeft. De generatiedialoog voegt nieuwe perspectieven toe aan het eigen perspectief waardoor nieuwe inzichten, nieuwe samenhang en nieuwe manieren van handelen ontstaan. De generatiedialoog creëert de verbinding tussen de generaties die nodig is om de diverse problemen van samenleven, samenwonen en samenwerken werkelijk samen aan te kunnen pakken.

Waar kan de generatiedialoog worden ingezet?
Alle situaties waarin generaties samenleven of samenwerken lenen zich voor de generatiedialoog.

In organisaties en bedrijven waar de behoefte is meer eenheid te verkrijgen of waar bepaalde thema’s zoals in- en uitstroom van medewerkers problemen geven.

  • In buurten en wijken waar men vraagstukken en problemen vanuit eigen kracht van buurtbewoners wil benaderen en aanpakken.
  • In het onderwijs (in ontwikkeling).
  • Met enige regelmaat organiseren wij een open forum ‘Generaties in dialoog’. Je kunt je daarvoor aanmelden via de website van Rijp en Groen.

Ik ben vanaf 2010 betrokken bij een pilotproject in Amsterdam Slotervaart, waar het gedachtengoed nu wordt ingezet binnen de Marokkaanse gemeenschap. De eerste pilot zit erop en de reacties zijn positief. Een aantal reacties van deelneemsters:

‘Ik merk dat ik aardiger ben voor mijn moeder, omdat ik nu beter begrijp waarom zij doet wat zij doet’.

‘We hebben nog nooit met elkaar gepraat over deze dingen (lees onderwerpen als opvoeding, man-vrouwverhoudingen, zorgen over de derde generatie). Meestal kletsen we gewoon wat. Het was heel fijn om dit te doen’.

Er is veel draagvlak binnen de Marokkaanse gemeenschap en de betrokken organisaties de generatiedialoog voort te zetten. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een driejarig project.

Voor meer informatie over de generatiedialoog kun je contact met mij opnemen.